STT

ĐƠN VỊ

ĐỊA CHỈ TRUY CẬP

1

Tổng công ty Điện lực Miền Bắc

http://eoffice3.npc.com.vn/NPC

2

Công ty Điện lực Bắc Kạn

http://eoffice3.npc.com.vn/PCBacKan

3

Công ty Điện lực Bắc Giang

http://eoffice3.npc.com.vn/PCBacGiang

4

Công ty Điện lực Bắc Ninh

http://eoffice3.npc.com.vn/PCBacNinh

5

Công ty Điện lực Cao Bằng

http://eoffice3.npc.com.vn/PCCaoBang

6

Công ty Điện lực Điện Biên

http://eoffice3.npc.com.vn/PCDienBien

7

Công ty Điện lực Hà Giang

http://eoffice3.npc.com.vn/PCHaGiang

8

Công ty Điện lực Hà Nam

http://eoffice3.npc.com.vn/PCHaNam

9

Công ty Điện lực Hà Tĩnh

http://eoffice3.npc.com.vn/PCHaTinh

10

Công ty Điện lực Hòa Bình

http://eoffice3.npc.com.vn/PCHoaBinh

11

Công ty Điện lực Hưng Yên

http://eoffice3.npc.com.vn/PCHungYen

12

Công ty Điện lực Lai Châu

http://eoffice3.npc.com.vn/PCLaiChau

13

Công ty Điện lực Lạng Sơn

http://eoffice3.npc.com.vn/PCLangSon

14

Công ty Điện lực Lào Cai

http://eoffice3.npc.com.vn/PCLaoCai

15

Công ty Điện lực Nam Định

http://eoffice3.npc.com.vn/PCNamDinh

16

Công ty Điện lực Nghệ An

http://eoffice3.npc.com.vn/PCNgheAn

17

Công ty Điện lực Phú Thọ

http://eoffice3.npc.com.vn/PCPhuTho

18

Công ty Điện lực Quảng Ninh

http://eoffice3.npc.com.vn/PCQuangNinh

19

Công ty Điện lực Sơn La

http://eoffice3.npc.com.vn/PCSonLa

20

Công ty Điện lực Thái Bình

http://eoffice3.npc.com.vn/PCThaiBinh

21

Công ty Điện lực Thái Nguyên

http://eoffice3.npc.com.vn/PCThaiNguyen

22

Công ty Điện lực Thanh Hóa

http://eoffice3.npc.com.vn/PCThanhHoa

23

Công ty Điện lực Tuyên Quang

http://eoffice3.npc.com.vn/PCTuyenQuang

24

Công ty Điện lực Vinh Phúc

http://eoffice3.npc.com.vn/PCVinhPhuc

25

Công ty Điện lực Yên Bái

http://eoffice3.npc.com.vn/PCYenBai

26

Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

http://eoffice3.npc.com.vn/PCHaiDuong

27

Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng

http://eoffice3.npc.com.vn/PCHaiPhong

28

Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình

http://eoffice3.npc.com.vn/PCNinhBinh

29

Ban Quản lý Dự án Lưới điện

http://eoffice3.npc.com.vn/NPCPNP

30

Ban Quản lý Dự án Phát triển Điện lực

http://eoffice3.npc.com.vn/BDADL

31

Khách sạn Điện lực

http://eoffice3.npc.com.vn/KSDL

32

Công ty TNHHMTV Thí nghiệm điện miền Bắc

http://eoffice3.npc.com.vn/NPCETC

33

Công ty Tư vấn điện miền Bắc

http://eoffice3.npc.com.vn/NPCPEC

34

Công ty CNTT Điện lực miền Bắc

http://eoffice3.npc.com.vn/NPCIT

35

Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc

http://eoffice3.npc.com.vn/NGC

36

Trung tâm chăm sóc khách hàng

http://eoffice3.npc.com.vn/npccc

37

Công ty TNHH Đầu tư Điện lực Việt - Trung

http://eoffice3.npc.com.vn/vcpower

38

Công ty TNHH MTV Thủy Điện SaPa

http://eoffice3.npc.com.vn/tdsapa

39

Công ty Thủy Điện Nậm Mở

http://eoffice3.npc.com.vn/tdnammo

40

Công ty Thủy Điện Hồ Bốn

http://eoffice3.npc.com.vn/tdhobon

41

Công ty CP ĐT & PT điện Miền Bắc 3

http://eoffice3.npc.com.vn/nedi3

42

Trường Cao Đẳng Điện Lực Miền Bắc

http://eoffice.npc.com.vn/nepc

43

Công ty Dịch vụ điện miền Bắc

http://eoffice3.npc.com.vn/npsc

44

Ban QLDA Xây dựng điện miền Bắc

http://eoffice.npc.com.vn/BA3

 

Công ty CNTT Điện lực miền Bắc

Địa chỉ: Tầng 21 Tòa Tháp B, số 11 Cửa Bắc - P.Trúc Bạch - Q.Tây Hồ - TP.Hà Nội