Văn thư lưu ý: Phải tích chọn Xác nhận gửi và nhấn Lưu thì công văn mới được chuyển đi

(Nếu công văn đi nhập từ ngày 22/01/2018 đã lưu mà chưa xác nhận gửi, văn thư quay lại công văn đó chọn Xác nhận gửi rồi lưu lại)

EVN


LogoFile cài đặt ký CA v: 28/11/2017